Powerclean kraftvask/avfetting 5L

kr449.00

Power Clean  fåes også på 1L-25L-200L. send forespørsel.

Vannbasert alkalisk vaskemiddel med stort
bruksområde. Anvendes til rengjøring av alle typer kjøretøy. Spesielt godt egnet til rengjøring i næringsmiddelindustrien
til gulv, vegger og produksjonsutstyr. Løser dekkrester, fett, olje, sot og
vegetabilsk/animalsk fett.

Type: Kraftig alkalisk rengjøringsmiddel.

Bruksområde: Vannbasert alkalisk vaskemiddel med stort bruksområde. Anvendes til rengjøring av alle typer kjøretøy.
Spesielt
godt egnet til rengjøring i næringsmiddelindustrien til gulv, vegger og
produksjonsutstyr. Løser dekkrester, fett, olje, sot og vegetabilsk/animalsk fett.

Bruksanvisning:
Kan påføres med svamp, lavtrykksprøyte eller høytrykk. Dosering:
manuell rengjøring 1-30 til 1-100. Lavtrykksprøte 1-20 til 1-50.
Høytrykk 1-20 til 1-50. Spyles av med rent vann. Varmt vann øker
rengjøringseffekten. Vanndråper tørkes av med pusseskinn eller
lingnende. La aldri vaskemiddelet tørke på overflaten da dette kan gi
skjolder.

Sammensetning:
Kaliumhydroksyd
Fettalkoholetaksilat
Kvartær fettaminetoksilat
2-(2-butoksyetoksy)-etanol

Etsende:
Oppevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av sprøytetåke. Får
man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og
kontakt lege.
Bruk egnede verneklær, hansker, briller/ansiktsskjerm.
Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig. Vis
etiketten hvis mulig.
Behandle dette kjemikalie og dets emballasje som spesialavfall, og lever til godkjent avfallsanlegg.

pH konsentrert 12,5
pH løsning (3%) 10,9

Dosering: 1-30/ 1-100
Lagring Frostfritt
Holdbarhet 2 år

Tilleggsinformasjon

Vekt 5 kg

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Powerclean kraftvask/avfetting 5L”